Công ty chủ quản Ví điện tử ZaloPay là đại diện duy nhất đến từ Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng 200 Công ty Công nghệ Tài chính (fintech) toàn cầu do CNBC công bố.Đây là danh sách được kênh tin tức hàng đầu của Mỹ CNBC hợp tác cùng đơn vị nghiên cứu thị trường độc lập Statista thực hiện. Các doanh nghiệp xuất hiện trong bảng xếp hạng sẽ được đánh giá qua các chỉ số gồm số lượng người dùng, khối lượng tiêu thụ và doanh thu.

Các công ty được chọn chia thành 9 mảng gồm: ngân hàng mới, thanh toán kỹ thuật số, tài sản kỹ thuật số, lập kế hoạch tài chính kỹ thuật số, quản lý tài sản kỹ thuật số, tài chính thay thế, cho vay thay thế, giải pháp ngân hàng kỹ thuật số và giải pháp kinh doanh kỹ thuật số.

Trong đó, Công ty Cổ phần Zion là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất góp mặt trong danh sách ở mảng thanh toán kỹ thuật số (digital payments). 39 doanh nghiệp khác thuộc bảng xếp hạng này là những “gã khổng lồ” quen thuộc như: Paypal (Mỹ), Grab (Singapore), GoJek (Indonesia), Paytm (Ấn Độ),...

*Danh sách nhắc đến Zion - tên pháp nhân của ZaloPay.