Ngày 24/11 tại Đà Nẵng, VNG vinh dự được Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam trao chứng nhận Công ty cho hoạt động bảo vệ môi trường và thúc đẩy tăng trưởng xanh bền vững.Từ những nỗ lực trong Dự án chạy bộ vì cộng đồng UpRace, trong ngày 24/11 vừa qua, VNG vinh dự được Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam trao chứng nhận tôn vinh những đóng góp ý nghĩa của Công ty cho hoạt động bảo vệ môi trường và thúc đẩy tăng trưởng xanh bền vững thông qua Dự án “Huy động nguồn tài chính cho các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường bền vững tại thành phố Đà Nẵng, Việt Nam” do GreenViet cùng GSI thực hiện. VNG cũng chính là Công ty Công nghệ Việt Nam duy nhất đón nhận chứng nhận này.
 

Theo đó, trong giai đoạn triển khai Dự án UpRace 2018 - 2023, VNG liên tiếp đồng hành cùng GreenViet tại 4 mùa giải với tổng giá trị quyên góp hơn 2,5 tỷ đồng cho những dự án "1 Triệu cây xanh đô thị" và "Mang rừng về nguyên bản". Tháng 04/2023, VNG cũng công bố thay đổi Quỹ từ thiện cộng đồng người sử dụng Internet Việt Nam (VNIF) chính thức đổi tên Quỹ Kiến tạo Ước mơ, củng cổ cam kết đóng góp cộng đồng.

Trong năm 2023, VNG liên tiếp đón nhận 2 giải thưởng: Doanh nghiệp Việt Nam có hoạt động xã hội sáng tạo nhất năm 2023 do tạp chí uy tín Global Business Review công nhận và Thương hiệu truyền cảm hứng năm do Asia Pacific Enterprise Awards 2023 công nhận nhờ vào những sản phẩm, dịch vụ công nghệ rộng khắp bên cạnh những dự án Trách nhiệm cộng đồng sáng tạo và có tầm ảnh hưởng.

Tại VNG, việc xây dựng trách nhiệm cộng đồng luôn được xem là tôn chỉ, lồng ghép trong các hoạt động vận hành và phát triển kinh doanh, hướng đến mục tiêu trở thành doanh nghiệp bền vững toàn cầu. Chứng nhận chính là sự ghi nhận những nỗ lực của VNG trên hành trình 19 năm phát triển công nghệ và con người, giúp cuộc sống trở nên tốt đẹp, xuyên suốt bốn lĩnh vực: Công nghệ, Giáo dục, Y tế, Môi trường.